Kontaktinformation

Tag gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar!
Ordförande:          Tom Smesdaas
Vice Ordförande:  Charlotta Bengtson
Sekreterare:         Gun-Britt Du Rietz
Kassör:                 Staffan Dahl
Ledamot:              David Malmström
Suppleant:            Joanna Backman
Webmaster:          David Malmström

E-postlista

USDKs epostlista är öppen även för icke medlemmar som vill ha snabb information om våra aktiviteter. För att prenumerera, skicka ett epostbrev till adressen:
sympa@lists.uu.se
med följande text:                
subscribe usdk Förnamn Efternamn
Obs! Byt "Förnamn" och "Efternamn" mot ditt eget för- och efternamn!