Kontaktinformation

Tag gärna kontakt med oss om du har frågor eller funderingar!

Ordförande: David Malmström
Sekreterare: Gun-Britt Du Rietz
Kassör: Staffan Dahl
Ledamot: Charlotta Bengtson
Ledamot: Tom Smedsaas
Webmaster: David Malmström

E-postlista:

USDKs epostlista är öppen även för icke medlemmar som vill ha snabb information om våra aktiviteter. För att prenumerera, skicka ett epostbrev till adressen:
sympa@lists.uu.se
med följande text:                
subscribe usdk Förnamn Efternamn
Obs! Byt "Förnamn" och "Efternamn" mot ditt eget för- och efternamn!